Bredband

Vi har Bredband i alla lägenheter i centrala stan och i Marielund. Hastigheten är 10 MGB åt båda håll.

För bredbandsabonnemang kontakta Bredbandsbolaget, tfn 0770-777000 eller www.bredbandsbolaget.se

Uppsägning eller flytt.
Flyttar du till en annan lägenhet som är ansluten till Bredbandsbolagets nät kan du mot en avgift flytta abonnemanget till din nya bostad. Kontakta Bredbandsbolagets kundtjänst.

Tre månader
Flyttar du däremot till en bostad som inte är ansluten till Bredbandsbolaget måste du säga upp abonnemanget. Vänd dig även då till Bredbandsbolaget. Uppsägningstiden är normalt tre månader såvida du inte har Korttidsabonnemang.
Stiftelsen Haparandabostäder | Torget 9 | 953 85 Haparanda | Telefon 0922 - 260 00 | Fax 0922 - 269 50