Bredband

Vi har Bredband i alla lägenheter i centrala stan och i Marielund. Snart har vi även Bredband i våra lägenheter på Seskarö och Nikkala. Hastigheten är 10 MGB åt båda håll.

Från årsskiftet (januari 2022) så tar Telia över Bredbandsnätet med "Telia öppenfiber", det innebär att du kan välja vem du vill ha som bredbandsleverantör.

Uppsägning eller flytt
Kontakta din bredbandsleverantör vid uppsägning eller flytt.