Frågor och svar

Registrera dig via vår hemsida. Du får då ett kundnummer och en pinkod som du använder för att logga in med. Därefter kan du söka bland våra lediga objekt och själv göra din intresseanmälan. Har du inte tillgång till dator kan du ringa vår kundtjänst.

Uppsagda lägenheter läggs på lägenhetsuthyrningen där det ligger i en vecka och kötiden avgör vilka som får erbjudande.

Nej, kundnumret är personligt och får inte överlåtas.

Kontakta kundtjänst på 0922-260 31 (08-11) eller haparandabostader@haparanda.se för en ny avi. Glöm inte att skriva ditt kundnummer eller personnummer samt vilken månad det gäller.

Du kan också betala med en gammal hyresavi, så ser vi vem som betalat och kan justera detta.

Kontakta kundtjänst för att få en blankett.

Kundtjänst sköter alla uppsägningar. Du säger upp lägenheten på ditt giltiga hyreskontrakt. Ta med det och kom till oss. Viktigt att komma ihåg är att i hyreslagen står det att uppsägningstiden är tre kalendermånader förutom vid dödsfall. Uppsägningen räknas från den sista dagen i den månad du säger upp. Exempel: Du säger upp 4 mars, uppsägningstiden räknas då från den sista mars till den sista juni. Din uppsägningstid är tre kalendermånader.

Dagtid tar du kontakt med din förvaltare, telefonnummer finns i trapphuset. Utanför kontorstid ringer du vår jour.

Om det gäller vanliga felanmälningar kontaktar du din fastighetsskötare.

Vänd dig direkt till Kundtjänst.