Frågor och svar

Kan jag kräva att få laddstolpe till min eldrivna bil?

Registrera dig via vår hemsida. Du får då ett kundnummer och en pinkod som du använder för att logga in med. Därefter kan du söka bland våra lediga objekt och själv göra din intresseanmälan. Har du inte tillgång till dator kan du ringa vår kundtjänst.

Uppsagda lägenheter läggs på lägenhetsuthyrningen där det ligger i en vecka och kötiden avgör vilka som får erbjudande.

Nej, kundnumret är personligt och får inte överlåtas.

Kontakta kundtjänst på 0922-260 31 (08-11) eller haparandabostader@haparanda.se för en ny avi. Glöm inte att skriva ditt kundnummer eller personnummer samt vilken månad det gäller.

Du kan också betala med en gammal hyresavi, så ser vi vem som betalat och kan justera detta.

Kontakta kundtjänst för att få en blankett.

Kundtjänst sköter alla uppsägningar. Du säger upp lägenheten på ditt giltiga hyreskontrakt. Ta med det och kom till oss. Viktigt att komma ihåg är att i hyreslagen står det att uppsägningstiden är tre kalendermånader förutom vid dödsfall. Uppsägningen räknas från den sista dagen i den månad du säger upp. Exempel: Du säger upp 4 mars, uppsägningstiden räknas då från den sista mars till den sista juni. Din uppsägningstid är tre kalendermånader.

Dagtid tar du kontakt med din förvaltare, telefonnummer finns i trapphuset. Utanför kontorstid ringer du vår jour.

Om det gäller vanliga felanmälningar kontaktar du din fastighetsskötare.

Vänd dig direkt till Kundtjänst.

Får man ladda elbil/elfordon från motorvärmaruttag el vanlig väggkontakt?

Nej, det är inte tillåtet att ladda elfordon/elbilar i våra motorvärmaruttag el väggkontakter.

När elbilen laddas i vägguttag el motorvärmaruttag belastas elinstallationen ofta maximalt under lång sammanhängande tid. Motorvärmaruttag och vanliga vägguttag är inte dimensionerade för att klara den värmeutveckling som kan uppstå när uttaget belastas med hög effekt under lång tid. Värmeutvecklingen innebär brandrisk och det kan sluta riktigt illa.

OBS! Laddkabel med vanlig väggkontakt som följer med vid köp av elbil ska betraktas som ett "reservhjul", något man endast använder i nödfall och får absolut inte användas i Haparandandabostäders eluttag.

 

Kan jag kräva att få en laddstolpe till min eldrivna bil?

Nej, du har ingen möjlighet att kräva en laddstolpe. Det är hyresvärden som avgör om man ska installera laddstolpar eller ej.