Styrelsen

Björn Syrén
Ordförande

Anders Ruona
Vice ordförande

Kurt Rosendal
Ledamot

Hans Öhman
Ledamot

Roger Snell
Ledamot

Karl-Axel Kyösti
VD