Källsortering

I centrala stan och i Marielund har vi börjat med källsortering i de större fastigheterna.Den bruna behållaren 'Biokärlet' är avsedd för komposterbart avfall. Avfall som ska placeras i behållaren ska läggas i speciella nedbrytbara påsar, de är endast avsedda för komposterbart  avfall. Man får inte använda vanliga plastpåsar till kompostering ! Påsarna skall knutas till ordentligt, så att inget spill hamnar direkt i behållaren.

Haparandabostäder står för källsorteringspåsarna, vilka kan hämtas från vårat kontor när påsarna tagit slut. Kompostrullarna delas ut i intervaller på bostadsområden.

Detta kan komposteras:

 • Frukt
 • Grönsaker
 • Rotfrukter
 • Äggskal
 • Matrester
 • Bär-, grönsaks- och fiskrens
 • Kaffe- och thésump samt filterpåsar
 • Använt hushållspapper och servetter
 • Blomjord, växtdelar och vissnande växter
 • Spån från t ex hamsterburen
 • Äggkartonger

Detta kan INTE komposteras:

 • Plastpåsar
 • Plastat papper
 • Mjölktetror
 • Blöjor
 • Textil
 • Metall, glas, porslin, läder, gumi
 • Aska eller kalk
 • Cigarettfimpar och dammsugarpåsar
 • Riskavfall, farligt avfall t ex batterier m.m.