Företaget

Haparanda är olik alla andra svenska städer. Tillsammans med den finska tvillingstaden Tornio bildar Haparanda en stad i två länder. Två kulturer förenas och utbudet av handel, nöjen och fritid är dubbelt.

Haparanda är också speciell genom sin skiftande natur med en orörd älv, stora skogar och en vacker skärgård. Befolkningen är övervägande ung. Många nya företag har etablerats, bland annat IKEA, och det finns plats och utvecklingspotential för fler.

Inom tre mils radie bor ca 70 000 människor, svenskar och finländare. Du behöver inte köa för en förskoleplats eller för sjukvård. Barnen kan gå i svensk eller finsk skola. Inom sport och fritid finns stora anläggningar för friidrott, tennis, brottning, ishockey och fotboll. Dessutom finns ett ridhus och en internationell golfbana med 18 hål.

Välj om Du vill bosätta dig i centrum eller på landsbygden, vid Torneälven eller vid Bottenvikens kust, i en charmig äldre bostad eller i en ny, modern. Vi har lägenheter i hela kommunen.

Haparandabostäder är en kommunal stiftelse med 523 lägenheter. Kontoret är beläget på Torget 9.
Telefon: 0922 - 260 00.

Faktureringsadress:

Haparandabostäder, Fack 760013, R067, 106 37  Stockholm.
Organisationsnummer: 897001-1154
Bankgiro-nummer: 5686-0588