GDPR information

Ny dataskyddsförordning från 25 maj 2018

Vi vill uppmärksamma dig på att EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning, även kallad GDPR, som ersätter vår nuvarande personuppgiftslag. Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018. För dig som är bostadssökande eller hyresgäst hos Haparandabostäder innebär det inga större förändringar. Haparandabostäder lyder även under offentlighetsprincipen, vilket innebär att alla dokument som är offentlig handling diarie-förs och gallras enligt gällande regler. Vi har uppdaterat informationen om hur dina personuppgifter behandlas av oss på Haparandabostäder och vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen. Ta en stund och läs igenom informationen.

Bostadssökande

När du anmäler dig som bostadssökande i vår kö lämnar du personuppgifter som lagras i vår databas. Du är ansvarig för att de personuppgifter du lämnar till oss är korrekta. I samband med registreringen ger du oss också ett samtycke att registrera, behandla och lagra dina personuppgifter för avsett ändamål. Att du lämnar uppgifter om ditt namn, ditt personnummer och övriga personliga uppgifter är en förutsättning för att du ska kunna stå som bostadssökande. Precis som tidigare kommer vi innan kontraktskrivning att ta en kreditupplysning och även referenser från tidigare hyresvärd. Om du inte är aktiv i kön, till exempel genom att logga in på ”Mina sidor” eller kontakta oss på annat sätt, under en tolvmånadersperiod gallras dina personuppgifter och din köplats avslutas.

Hyresgäster

I samband med kontraktsskrivning kommer Haparandabostäder att behandla ytterligare personuppgifter som registreras och lagras, detta för att avtalsförhållandet ska kunna fullföljas. Exempelvis kan vi nämna att uppgifter om dina hyreskontrakt, dina nyckelkvittenser, dina felanmälningar, dina hyresavier och dina betalningar behandlas av Haparandabostäder. Vi kommer att lagra dina uppgifter så länge du är hyresgäst hos oss.

Dina val

Du kan när som helst begära att få information om vilka personuppgifter som Haparandabostäder behandlar. Under vissa förutsättningar, till exempel om personuppgifterna är oriktiga, överflödiga eller irrelevanta för Haparandabostäder, har du även rätt att (i) begära att dina uppgifter ska raderas, (ii) begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, (iii) invända mot behandling av dina person-uppgifter, inklusive att de inte ska behandlas eller användas i enkätundersökningar. Om du har några frågor gällande Haparandabostäders behandling av personuppgifter eller vill åberopa någon av dina rättigheter som beskrivs ovan, kan du skriva till Haparandabostäder. För att säkerställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person skall du kunna legitimera dig. Om du har klagomål gällande behandlingen av personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

Mottagare av dina personuppgifter

Haparandabostäder kommer inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål. Haparandabostäder kan komma att använda olika leverantörer för att sköta olika arbetsuppgifter som till exempel underhåll och reparation i din lägenhet. Om leverantörer kommer att behandla dina personuppgifter för Haparandabostäders räkning kommer Haparandabostäder att ingå ett avtal med sådana leverantörer för att säkerställa en hög skyddsnivå och korrekt behandling av dina personuppgifter.

Force Majeure

Haparandabostäder är inte ansvariga för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott eller liknande händelser. Haparandabostäder är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Haparandabostäder varit normalt aktsam.