VIKTIG INFO TILL VÅRA SÖKANDE OCH MEDSÖKANDE

HAPARANDABOSTÄDER INFÖR NYA REGLER FÖR SÖKANDE OCH MEDSÖKANDE. From 25 aug-2022 behöver du logga in en gång per år för att behålla dina köpoäng.

From 25 aug-2022 inför vi nya regler där du som sökande och medsökande behöver logga in en gång per år för att behålla dina köpoäng 

eftersom rensning kommer att ske en gång per år. Det är ditt ansvar att hålla din registrering så aktiv så att du inte förlorar dina poäng.

 

De nya reglerna inför vi dels pga GDPR, men också för att hålla våra kölistor aktuella för de som verkligen vill stå kvar och få sig en bostad.

 

Både sökande och medsökande behöver logga in en gång per år för att behålla sina kötider. Det är viktigt att vardera sökande har en egen

mejladress och att samma mejladress inte anges på flera konton. När man anger sin mejladress på flera konton kan man inte begära nya lösenord via hemsidan. 

 

 

24 Jun 2022